ANNABELLE 3

ANNABELLE 3 | อยากดูกันต่อไหม หรือ ควรพอได้เเล้ว… กับภาคสามของตำนานสุดสยองจากเรื่องจริงของตุ๊กตาผีชื่อก้องโลกนามว่า “แอนนาเบลล์” ANNABELLE 3 | อยากดูกันต่อไหม หรือ ควรพอได้เเล้ว… กับภาคสามของตำนานสุดสยองจากเรื่องจริงของตุ๊กตาผีชื่อก้องโลกนามว่า “แอนนาเบลล์”