Range 15

กลุ่มทหารผ่านศึกตื่นขึ้นมาหลังจากงานปาร์ตี้คืนหนึ่งเพื่อค้นหาว่าคติซอมบี้ได้แพร่กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกา พวกเขาจะต้องต่อสู้เพื่อเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อหาวิธีรักษาโรคระบาดและฟื้นฟูอิสรภาพก่อนที่จะสายเกินไป

Read More