Day of the Dead: Bloodline วันนรกเดือด มฤตยูซอมบี้สยอง (2018)

Day of the Dead : Bloodline เป็นเรื่องราวของกลุ่มผู้รอดชีวิตจากเหล่าซอมบี้กระหายเลือดที่พร้อมจะมากระชากชีวิตของพวกเขาทุกๆ คนได้ทุกเวลา แล้วสถานที่เดียวที่ปลอดภัยสำหรับของกลุ่มผู้รอดชีวิตคือบังเกอร์ใต้ดิน ซึ่งขณะที่พวกเขาพยายามที่จะหาวิธีเอาตัวรอดในโลกที่ถูกรุกโดยซอมบี้ ว่าบังเกอร์ใต้ดินกลับไม่ใช่ที่ๆ ปลอดภัยอีกต่อไป