Daybreakers (2010) วันแวมไพร์ครองโลก

Daybreakers เรื่องราวเกิดขึ้นใยอนาคตปี 2019 ที่มนุษย์ส่วนใหญ่กลายเป็นแวมไพร์กันเกือบหมด และกำลังพบกับหายนะเมื่ออาหารหรือมนุษย์กำลังร่อยหรอลง ความโกลาหลจึงเกิดขึ้น แวมไพร์ฆ่ากันเองเพื่อแย่งอาหาร เอ็ดเวิร์ด (อีธาน ฮอว์ค) แวมไพร์นักวิทยาศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเลือด และกำลังทดลองเพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ให้กับแวมไพร์