Andrew Gilbert’s Indie Zombie Film ‘Infected’

ภาพยนตร์ซอมบี้อินดี้ของ Andrew Gilbert ‘Infected’ โดย Kelli Marchman McNeely เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2015 in Horror, อินดี้, ข่าวภาพยนตร์, ภาพยนตร์, รีวิว, ทีวี, ภาพยนตร์ซอมบี้ ภาพยนตร์ซอมบี้อินดี้ของ Andrew Gilbert ‘Infected’ หรือที่เรียกว่า ‘The Dead Inside’ ตามด้วยกลุ่มผู้รอดชีวิตในย่านชานเมืองในช่วงที่มีการแพร่กระจายของโรคระบาดทั่วโลกอย่างรวดเร็วของซอมบี้ กลุ่มพบที่หลบภัยในโรงเรียนที่ว่างเปล่า

Read More